شرکت چینی CNPC اقدامی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی انجام نداده است ...