دیدار شب گذشته بانوان ذوب آهن - شهرداری سیرجان به جنجال کشیده شد. ...