در آئین بزرگداشت یغمای خشتمال نیشابوری، کیوان ساکت به اجرای تک‌نوازی و علی بهمنی و چند تن دیگر از شاعران به شعرخوانی پرداختند. ...