خبرگزاری تهران پرس؛ در جهان امروز مهمترین عامل برای تحول، ارتقا و توانمندیهای سازمان و دستیابی هدفمند به اهداف و رسالت‌های در نظر گرفته شده، عنصر انسان است. منابع انسانی قدرتمند بقای سازمان را ضمانت می‌کند روز به روز نقش منابع انسانی برای رقابت پایدار پررنگ تر شده است.  برای ارتقاء و رشد اهداف سازمان

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع تهران پرس
تاریخ ارسال 38 روز پیش
بازدید 5
مشابه مشابه