صدراعظم آلمان اعلام کرد پس از سال 2021 دیگر فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد. ...