نمایندگان پارلمان اتریش روز چهارشنبه 15 مه قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن استفاده از حجاب در دبستان‌های این کشور ممنوع خواهد شد. ...