خسرو حیدری با حضور در رختکن استقلال پیش از دیدار با سپیدرود برای بازیکنان صبحت کرد. ...