سرمربی استقلال از رفتار این روزهای بازیکنان استقلال شدیداً انتقاد کرد. ...