امروزه روش جراحی رباتیک داوینچی در حوزه بیماری های زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی قلب و عروق، گوش، حلق و بینی و به ویژه اورولوژی که اهمیت حیاتی دار ...