سپاهان و استقلال خوزستان نفرات اصلی خود برای دیدار امشب را معرفی کردند. ...