فیلم/ حالا حالاها قهرمانیم ؛ شعار پرسپولیسی‌ها در ورزشگاه تختی ...