اعتراض هواداران استقلال نسبت به نبود بلیت در ورزشگاه + عکس ...