ترکیب پارس جنوبی در دیدار مقابل پرسپولیس مشخص شد ...