حضور تماشاگران سپیدرود، حیدری با دخترش آمد/بوی سوختگی عجیب در ورزشگاه! ...