بوشهر - رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور گفت: سیستم فروش الکترونیکی بلیط مسابقات در همه شهرها باید راه‌اندازی شود و امیدواریم از سال آینده ای ...