در نخستین روز از هفته جاری شاخص بورس تهران که توانسته بود در ساعات میانی معاملات رشدی 520 واحدی را شاهد باشد کم کم از راه رفته بازگشت و در نهایت با افتی 196 واحدی به کار خود در روزجاری پایان داد. این ...