ایران در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا منفعلانه رفتار نمی‌کند ...