به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری تهران پرس به نقل از نیواطلس، شرکت آلمانی پیستن بالی از تولید اولین برف روب تمام برقی دنیا خبر داده است. ...