به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تهران پرس، بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن در حالی روز پنجم خود را سپری می‌کند که هنوز بخش‌هایی از آن تکمیل نشد ...