وزیر خارجه بحرین در حاشیه حضورش در کنفرانس ورشو گفت که اعتقاد راسخ دارد که روابطی دیپلماتیک با اسرائیل در آینده برقرار خواهد شد.خالد بن احمد آل خلیفه در پاسخ به سوالی درباره زمان گشایش در روابط بین اس ...