دانشمندان ستاره شناس به علتی خاص و عجیب به یک ستاره که در فاصله 500 میلیون سال نوری زمین قرار دارد لقب ستاره زامبی داده‌اند. ...