احمد کیهانی، مدیر بخش خودرو شیپور گفت: این همکاری در راستای استراتژی کلان شیپور برای افزایش «شفافیت» و «امنیت» است. ...