رییس‌جمهوری آمریکا خبر اعزام 120 هزار نیروی به خاورمیانه را تکذیب کرد. ...