اگر اژدر حوت از فاصله یک کیلومتری به سمت هدف مورد نظر شلیک شود، در 10 ثانیه به هدف اصابت و آن را منهدم می‌کند و تقریبا فرصتی برای مقابله با آن وجود ند ...