مباشری:‌ پول انتقال صیادمنش را کامل نگرفته‌ایم!/از برگزاری تمرین فردا خبر ندارم ...