عضو هیئت مدیره اتحادیه فراورده های نفتی با اشاره به این که هرگونه تغییر در روند بند هـ بودجه باعث توقف در اجرای پروژه های عمرانی کشور می شود، گفت: تلف ...