استخدام کارشناس پشتیبانی آقا(مهندسی برق و کامپیوتر )در میبد ...