قطعه «می رسم به تو» کاری از رضا یزدانی قطعه میانی سریال «از یادها رفته» را می شنوید. ...