یک متخصص علم تمرین معتقد است، بهترین زمان برای انجام تمرینات ورزشی برای ورزشکاران روزه‌دار 2 ساعت قبل از افطار است تا ورزشکار بتواند بلافاصله کمبود ذخ ...