شیرجه عجیب «اینفینیته تاکر» در لحظات پایانی مسابقه دو 400 متر با مانع در آمریکا را ببینید، از این حرکت که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته به عنوان «شیرج ...