پس از آنکه ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا، پاسخ تندی به گزارش‌ها درباره قصد کوین مک کارتی رهبر جمهوری‌خواهان برای برکناری او و همکار مسلمانش، رشیده طلیب نماینده دموکرات از میشیگان داد، بحث نفوذ لا ...