ثبت تصویر پلنگ سیاه آفریقایی پس از یک قرن (+عکس) ...