مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح حامی ایمنی برای مدارس پایتخت گفت: به منظور ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی ایمنی معلمان و مربیان، در سال آینده 60 هزار نفر از این ا ...