پدال نیوز- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی که حدود سه سال از دپوی آنها در انبار ...