در پی این تیراندازی، این مرد 35 ساله مجروح شد که پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. ...