کشورهای آلمان و اتریش درخواست معاون وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای اروپایی در کنفرانس ضد ایرانی ورشو برای خروج از برجام را شدیدا رد کردند. ...