سنندج - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: تامین مالی طرح های صنعتی بزرگ توسط سیستم های بانکی کشور می تواند در مناطقی مانند استان کردستان، زمینه اشتغال و تولید بیشتر را فراهم کند. ...