دایره جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی که به تازگی منتشر شد، ادعا کرد که ایران در صورت از سرگیری برنامه هسته ای خود قادر است سلاح هسته ای تولید نم ...