مشهد- ایرنا- معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: سرانه فضای ورزش دانش آموزی در این استان از میانگین کشوری کمتر است. ...