دانشمندان ناسا دیروز، رسما از پایان مأموریت مریخ نورد آپورچونیتی پس از 15 سال خبر دادند. در تابستان 2018، این مریخ نورد براثر حادثه خاموش شد. ...