رئیس فراکسیون هوا فضا و هوانوردی مجلس گفت که تشکیل کمیته مستقل بررسی حوادث هوانوردی با هدف پیدا کردن علت سوانح، می تواند برای جلوگیری از بروز حوادث هو ...