وزارت خارجه آلمان: عمده نشست ورشو در مورد ایران بود/ اروپا پای برجام می‌ایستد ...