سرلشکر محمّد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز با ارتشبد شایگو وزیر دفاع روسیه و سپهبد حلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در سوچی ر ...