معاون هماهنگ کننده سپاه: شهادت تا ظهور حضرت مهدی موعود (عج) ادامه خواهد داشت ...