قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد دوبی در اسفند ماه97 به شرح جدول زیر است؛ ...