قزوین - ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: 250 گیاه دارویی در استان شناسایی شده که از این میان 31 گونه گیاهی شاخص است. ...