ساری - ایرنا - عبدالرضا شیخ الاسلامی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان مازندران معرفی شد. ...