کرمان - ایرنا - معاون وزیر راه و شهرسازی با درخواست محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به منظور تجهیز ادارات راهداری و ...