«ارکستر سازهای ملی» بهتر از «ارکستر ملی» ظاهر شد+عکس ...