پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی دقایقی پیش در شعبه 4 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع ایسنا
تاریخ ارسال 64 روز پیش
بازدید 11
مشابه مشابه